Klub chovatelů bišonků - původní webové stránky - KCHB - bichon klub - bišonek - boloňský psík - ruská barevná bolonka

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:O KLUBU CHOVATELŮ BIŠONKŮKlub chovatelů bišonků (KCHB) je zájmovou organizací zaměřenou na rozvíjení chovu všech plemen bišonů, především Boloňských psíků, Bišonků a plemene Ruská barevná bolonka (barevný boloňský psík). Pro uznání v FCI je KCHB začleněn ve Sdružení kynologických klubů (SKK) a ČMKU, pod číslem 4002.


Aktuality z KCHB

Na jednání výboru klubu dne 12.10.2015 byla odsouhlasena:
ÚPRAVA POVINNÝCH KONTROL VRHŮ U PLENEMA RUSKÁ BAREVNÁ BOLONKA - platná od 1. ledna 2016

Více informací ZDE

S ohledem na skutečnost, že účet na který se posílaly poplatky klubu je paní Kohútové, rozhodl nový výbor klubu na první schůzce nového výboru konané po volební schůzi dne 3.10.2015 takto:


Všechny platby, KRYCÍ LISTY, KONTROLY VRHU U RUSKÉ BAREVNÉ BOLONKY, ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, SPONZORSKÉ DARY atd. se budou posílat složenkou „C“ na adresu ekonomky klubu:

Lenka Staňková
Petržílova 3295/3
143 00, Praha 4

Ve zprávě pro příjemce musí být uvedeno:
Klub chovatelů bišonků - účel platby (například krycí list nebo kontrola vrhu, za který vrh například VRH - K, členský příspěvek na rok 201... atp.)
Bohužel, jinak to do schválení stanov ministerstvem není možné. Nicméně dobrá zpráva je, že platby na adresu je možné realizovat též internetovým bankovnictvým.

Důvodem k tomuto kroku je skutečnost, že založit nový účet na Klub chovatelů bišonků jakožto na právnickou osobu lze až poté, co dojde ke schválení stanov ministerstvem.

POZVÁNKA

na náhradní zasedání členské schůze KCHB


3.10.2015 od 11 hodin v Praze 9 – Běchovicích, ulice Václava Kovaříka 577 v restauraci Koi.

Tato schůze je schůzí volební, zvažte tedy důležitost své účasti.

Program řádné členské schůze KCHB
1) Zahájení
2) Schvalování jednacího řádu členské schůze
3) Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítací komise
4) Projednání a schvalování zprávy o činnosti za uplynulé období a plánu činnosti na období příští
5) Projednání a schvalování zprávy o hospodaření uplynulého období a plán hospodaření na příští rok
6) Projednání a schvalování návrhů na změny klubových normativů
7) Volba revizní komise a dále předsedy, poradce chovu a členů výboru KCHB. na další období
8) Diskuze
9) Zpráva sčítací komise o výsledku voleb
10) Schvalování usnesení řádné členské schůze
11) Projednání návrhu stanov KCHB
12) Závěr


Zájemci o kandidaturu do výboru a revizní komise musí zaslat přihlášku do 15.8.2015.
Návrhy na doplnění programu schůze zašlete do 15.8.2015

Kandidátky a návrhy zasílejte na adresu:
Ivana Slapničková, Zahořany 33, Jílové u Prahy 254 01
kontaktní email: z.s.KCHB@seznam.cz

POZVÁNKU JE MOŽNO STÁHNOUT TAKÉ VE FORMÁTU PDF - ZDE

VÍCE INFORMACÍ O AKCÍCH KONANÝCH V PŘEDCHOZÍCH
LETECH (2015 - 2008) NALEZNETE V SEKCI " ARCHIV".Tato sekce je vyčleněna pro reklamní banery, atd...

Oficiální sponzor 23. Klubové výstavy KCHB konané dne 30.5.2015 v Rychnově nad Kněžnou.
Svým zákazníkům pro jejich stránky doporučuji WEBHOSTING C4

Tyto stránky nejsou elektronickou kopií papírového zpravodaje KCHB, jsou webovou prezentací klubu.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky